สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator

 

 

      [ มติ ก.อบต ] 
      

  

   มติ ก.อบต

 รายงานการประชุม_ก.อบต._ครั้งที่_1_วันที่_22_มกราคม_2555.pdf

01/23/13 15:17

 ระเบียบวาระการประชุม_ก.อบต.เพชรบูรณ์_22_มกราคม_2556.pdf

01/21/13 13:29

 รายงานการประชุม_ครังที่_12_วันที_20_ธันวาคม_2555.pdf

12/20/12 17:03

  ประกาศ_อบต.ป่าเลา_เรื่อง_สอบราคาจ้างเหมาลงหินผุบดอันแน่น_หมู ่_๔.pdf

02/12/11 19:58

  รายงานการประชุม_ก.อบต.เพชรบูรณ์_ครั้งที่_11_วันที่_28_พฤศจิก ายน_2555.pdf

11/29/12 13:07

 ระเบียบวาระการประชุม_ก.อบต._วันที่_28_พฤศจิกายน_2555.pdf

11/27/12 11:03

 รายงานการประชุมวันที่_17_ตุลาคม_2555.pdf

10/18/12 15:56

 รายงานการประชุมครั้งที่_9_เมื่อวันที่_25_ก.ย._55.pdf

09/27/12 13:27

  ระเบียบวาระการประชุม_ก.อบต.จังหวัด_ครั้งที่_9_2555_วันที่_25 _ก.ย._55.pdf

09/21/12 12:00

 รายงานการประชุม_ก.อบต._ครั้งที่_8_วันที่_21_สิงหาคม_2555.pdf

08/22/12 10:48

 ระเบียบวาระการประชุม_ครั้งที่_8_วันที่_21_สิงหาคม_2555.pdf

08/17/12 09:37

 รายงานการประชุม_ครังที่_7_วันที่_26_กรกฏาคม_2555.pdf

07/27/12 11:11

 ระเบียบวาระการประชุม_ครั้งที่_7_วันที่_26_กรกฎาคม_2555.pdf

07/24/12 11:25

 รายงานการประชุม_ก.อบต._วันที่_23_เมษายน_2555.pdf

04/24/12 08:43

 ระเบียบวาระการประชุม_ก.อบต._วันที่_23_เมษายน_2555.pdf

04/20/12 16:29

 รายงานการประชุม_26_มีนาคม_2555.pdf

03/27/12 08:36

 รายงานการประชุม_24_กุมภาพันธ์_2555.pdf

02/28/12 13:45

 ระเบียบวาระการประชุม_ก.อบต._วันที่_24_กุมภาพันธ์_2555.pdf

02/23/12 13:40

 รายการประชุม_วันที่_27_ธันวาคม_2554.pdf

12/29/11 14:23

 ระเบียบวาระการประชุมครั้งที่_๑๒_วันที_๒๗_ธันวาคม_๒๕๕๔.pdf

12/22/11 13:58

 รายงานการประชุม_๒๔_พฤศจิกายน_๒๕๕๔.pdf

11/28/11 13:47

 รายงานการประชุมคร้งที่_10_54_26_ตค54.pdf

10/31/11 09:28

 ระเบียบวาระการประชุมครั้งที่_10_ต.ค.54.pdf

10/25/11 10:24

  รายงานการประชุม_ก.อบต.จังหวัดเพชรบูรณ์_คร้งที่_9_21_กันยายน_ 2554.pdf

09/22/11 13:38

  รายงานการประชุม_ก.อบต.จังหวัดเพชรบูรณ์_ครั้งที่_8_29_สิงหาคม _2554.pdf

09/02/11 08:57

 ระเบียบวาระการประชุม_ก.อบต.จังหวัดเพชรบูรณ์.pdf

08/26/11 12:00

 เอกสารประกอบวาระประชุม_ก.อบต.จังหวัด_ประจำเดือน_มิ.ย._54.pdf

06/27/11 18:10

  ระเบียบวาระประชุม_ก.อบต.จังหวัดเพชรบูรณ์ประจำเดือน_มิ.ย._54. pdf

06/27/11 18:08

  รายงานการประชุมปรับแผนอัตรากำลัง_3_ปีและกรอบ_4_ปี_ของอบต.ครั ้งที่_4_ปี_2553.pdf

06/08/11 14:55

  รายงานการประชุมปรับแผนอัตรากำลัง_3_ปีและกรอบ_4_ปีของ_อบต._คร ั้งที_3_ปี_2553.pdf

06/08/11 14:53

  รายงานการประชุมปรับแผน_3_ปีและกรอบ_4_ปี_ของ_อบต._ครั้งที่_2_ ปี_2553.pdf

06/08/11 14:52

  รายงานการประชุมปรับแผนอัตรากำลัง_3_ปีและกรอบ_4_ปีของ_อบต._คร ั้งที่_1_ปี_2553.pdf

06/08/11 14:51

 รายงานการประชุมครั้งที่_7_26_กรกฎาคม_2554.pdf

07/28/11 15:51

 

 

    ทำรายการเมื่อ: 14-กพ.-13at 15:02
 

 


 

ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อำเภอวิเชียรบุรี   จังหวัดเพชรบูรณ์
โทร: 056-792111 แฟกซ์: 056-792111  Email : info@wichianburi.go.th
Copyright 2012.wichianburi.go.th All rights reserved. Powered by Click idea design