สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator

 

 

      [ ขอความเห็นชอบให้พนักงานจ้างตามภารกิจลาออกจากการปฏิบัติงาน ] 
       B8E_Full_page_photoD.pdf
    ทำรายการเมื่อ: 05-มิย.-13at 10:43
 

 


 

สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอวิเชียรบุรี
อำเภอวิเชียรบุรี   จังหวัดเพชรบูรณ์
โทร: 056-792111 แฟกซ์: 056-792111  Email : info@wichianburi.go.th
Copyright 2012.wichianburi.go.th All rights reserved. Powered by Click idea design