หนังสือราชการ-หนังสือราชการ

ที่ พช 0023.12/ว 251 เรื่อง ขอปรับแผนการตรวจติดตามและนิเทศการปฏิบัติงานของอปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วันที่ 22 มิ.ย. 63 หมวดหมู่ หนังสือราชการ โดย เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอวิเชียรบุรี
แชร์

เอกสารทั้งหมด 1 ชุด

ขอปรับแผนการตรวจติดตามและนิเทศการปฏิบัติงานของอปท..pdf402.07 KB
กลับหน้ารวมข่าว หนังสือราชการ-หนังสือราชการ

0.01s. 0.50MB