หนังสือราชการ-หนังสือราชการ

ที่ พช 0023.12/ว 256 เรื่อง การบันทึกข้อมูลการรายงานการให้ความช่วยประชาชน (การดำรงชีวิต) จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไชื้อไวรัสโคโรนา

วันที่ 24 มิ.ย. 63 หมวดหมู่ หนังสือราชการ โดย เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอวิเชียรบุรี
แชร์

เอกสารทั้งหมด 1 ชุด

ว 446 ลว 23 มิ.ย. 63_compressed.pdf343.22 KB
กลับหน้ารวมข่าว หนังสือราชการ-หนังสือราชการ

0.01s. 0.50MB