หนังสือราชการ-หนังสือราชการ

ที่ พช 0023.12/ว 867 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบประเมินตนเองสำหรับสถานศึกาาในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน เพื่อเฝ้าระวังและป้งกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19

วันที่ 24 มิ.ย. 63 หมวดหมู่ หนังสือราชการ โดย เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอวิเชียรบุรี
แชร์

เอกสารทั้งหมด 1 ชุด

ว 3245 ลว 22 มิ.ย. 63_compressed.pdf799.04 KB
กลับหน้ารวมข่าว หนังสือราชการ-หนังสือราชการ

0.01s. 0.50MB