หนังสือราชการ-หนังสือราชการ

ที่ พช 0023.12/ว 264 เรื่อง แบบสำรวจข้อมูลปริมาณหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชิ้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

วันที่ 26 มิ.ย. 63 หมวดหมู่ หนังสือราชการ โดย เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอวิเชียรบุรี
แชร์

เอกสารทั้งหมด 1 ชุด

ว 392 ลว 25 มิ.ย. 63_compressed.pdf391.96 KB
กลับหน้ารวมข่าว หนังสือราชการ-หนังสือราชการ

0.01s. 0.50MB