หนังสือราชการ-หนังสือราชการ

ที่ พช 0023.12/ว 877 เรื่อง การปรับเปลี่ยนการใช้คลื่นวามถี่ 450.200 MHz เพื่อการเชื่อมโยงสำหรับการกระจายเสียงตามสาย (หอกระจายข่าวไร้สาย) ของอปท.

วันที่ 26 มิ.ย. 63 หมวดหมู่ หนังสือราชการ โดย เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอวิเชียรบุรี
แชร์

เอกสารทั้งหมด 1 ชุด

ว 3285 ลว 23 มิ.ย. 63_compressed.pdf1.53 MB
กลับหน้ารวมข่าว หนังสือราชการ-หนังสือราชการ

0.01s. 0.50MB