หนังสือราชการ-หนังสือราชการ

ที่ พช 0023.12/ว 1326 เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 63 เพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่อปท.

วันที่ 14 ต.ค. 63 หมวดหมู่ หนังสือราชการ โดย เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอวิเชียรบุรี
แชร์

เอกสารทั้งหมด 1 ชุด

ว 5106 ลว 6 ต.ค. 63_compressed.pdf2.28 MB
กลับหน้ารวมข่าว หนังสือราชการ-หนังสือราชการ

0.01s. 0.50MB