หนังสือราชการ-หนังสือราชการ

ที่ พช 0023.12/ว 1335 เรื่อง การดำเนินการสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างเกิน 60 วัน

วันที่ 14 ต.ค. 63 หมวดหมู่ หนังสือราชการ โดย เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอวิเชียรบุรี
แชร์

เอกสารทั้งหมด 1 ชุด

ว 5090 ลว 5 ต.ค. 63_compressed.pdf663.51 KB
กลับหน้ารวมข่าว หนังสือราชการ-หนังสือราชการ

0.02s. 0.50MB