หนังสือราชการ-หนังสือราชการ

ที่ พช 0023.12/ว 1504 เรื่อง การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 64 สำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาสำหรับศพด.

วันที่ 17 พ.ย. 63 หมวดหมู่ หนังสือราชการ โดย เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอวิเชียรบุรี
แชร์

เอกสารทั้งหมด 1 ชุด

ว 5826 ลว 11 พ.ย. 63_compressed.pdf971.37 KB
กลับหน้ารวมข่าว หนังสือราชการ-หนังสือราชการ

0.01s. 0.50MB