หนังสือราชการ-หนังสือราชการ

ที่ พช 0023.12/ว 1517 เรื่อง ขอความร่วมมือสนับสนุนในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาอบจ.และนายอบจ.

วันที่ 17 พ.ย. 63 หมวดหมู่ หนังสือราชการ โดย เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอวิเชียรบุรี
แชร์

เอกสารทั้งหมด 1 ชุด

ว 5836 ลว 12 พ.ย. 63_compressed.pdf1.62 MB
กลับหน้ารวมข่าว หนังสือราชการ-หนังสือราชการ

0.01s. 0.50MB