หนังสือราชการ-หนังสือราชการ

ที่ พช 0023.12/ว 1531 เรื่อง ขอเชิญประชุมผู้บริหารของอปท.ครั้งที่ 9/2563

วันที่ 18 พ.ย. 63 หมวดหมู่ หนังสือราชการ โดย เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอวิเชียรบุรี
แชร์

เอกสารทั้งหมด 1 ชุด

ว 5930 ลว 17 พ.ย. 63_compressed.pdf243.32 KB
กลับหน้ารวมข่าว หนังสือราชการ-หนังสือราชการ

0.01s. 0.50MB