หนังสือราชการ-หนังสือราชการ

ที่ พช 0023.12/ว 1539 เรื่อง การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ เงินอุดหนุนสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน งวดที่ 1

วันที่ 24 พ.ย. 63 หมวดหมู่ หนังสือราชการ โดย เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอวิเชียรบุรี
แชร์

เอกสารทั้งหมด 1 ชุด

ว 5943 ลว 17 พ.ย. 63_compressed.pdf1.60 MB
กลับหน้ารวมข่าว หนังสือราชการ-หนังสือราชการ

0.01s. 0.50MB