หนังสือราชการ-หนังสือราชการ

ที่ พช 0023.12/ว 3513 เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 64 โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารการจัดการธนาคารน้ำใต้ดิน

วันที่ 24 พ.ย. 63 หมวดหมู่ หนังสือราชการ โดย เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอวิเชียรบุรี
แชร์

เอกสารทั้งหมด 1 ชุด

ว 5885 ลว 13 พ.ย. 63_compressed.pdf935.76 KB
กลับหน้ารวมข่าว หนังสือราชการ-หนังสือราชการ

0.01s. 0.50MB