ข่าวสารและกิจกรรม - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
วันที่ 25 ม.ย.63 เวลา 09.30 น. ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ มอบเงินช่วยเหลือให้ผู้ประสบวาตภัยในเขต อบต.บึงกระจับ เมื่อวันที่ 21 มิ.ย.63 1126 มิ.ย. 63
22 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ พื้นที่หมู่ที่ 9 ตำบลท่าโรง อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ อำเภอวิเชียรบุรี ได้ติดตามผลความเป็นอยู่และตรวจเยี่ยม ครอบครัวของ เด็กหญิงชลธิชา สันจะโปะ และ ครอบครัวของ นายสายชล ... เพื่อนบ้าน ที่มีฐานะยากจน โดยมอบสิ่งของ2023 มิ.ย. 63
วันที่ 17 มิถุนายน 2563 ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าโรงได้ประชุมร่วมกับคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือประชาชน เพื่อหารือการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาอัคคีภัย2417 มิ.ย. 63
วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 นายกโยธิน ภัทรปิติตานนท์ ประธรรมกรรมการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของอบต.พุเตย ร่วมกับกิ่งอาชาดวิเชียรบุรี มอบสังกะสีและถุงยังชีพ ให้กับผู้ประสบวาตภัยจำนวน 2 ราย เหตุเกิดเมื่อวันที่วันที่ 26พฤษภาคม 2563 เวลา 16.30 น. เกิดเหตุวาตภัยในเขตพื3627 พ.ค. 63
คณกรรมการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลพุขาม ประชุมพิจารณาช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง ตำบลพุขาม จำนวน 5 ราย4127 พ.ค. 63
วันที่ 29 เมษายน 2563 นายสมาน ถาวรกูล ประธานกรรมการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลซับน้อย ได้มอบหมายให้ผู้อำนวยการกองช่าง ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยวาตภัย จำนวน 1 ราย คือ นายสมุทร ศรีกันหา บ้านเลขที่ 14 หมู่ที่ 10 ตำบลซับน้อย2029 เม.ย. 63
เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2563 ท่านจินตนา ทองใจสด ประธานกรรมการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลพุเตย พร้อมสมาชิกสภาเทศบาลตำบลพุเตย ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1 และผู้ใหญ่บ้านหมู่ 12 มอบหลังคาช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากพายุฤดูร้อน เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2563 ให้กับนายอุทิศ 2425 เม.ย. 63
ลำดับที่ 1-7 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB