วิสัยทัศน์/คำขวัญ

วิสัยทัศน์


" ดินแดนแห่งความอุดมสมบูรณ์
แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม
อาหารและธรณีวิทยา "คำขวัญ


" ศาลนเรศวรร่วมใจ ถิ่นไก่ย่างรสอร่อย
สุสานหอยล้านปี พุร้อนมีใต้ดิน
อุทยานหินโบราณ บ่อน้ำมันล่ำค่า "

0.02s. 0.25MB